Sinds het ontstaan van de particuliere Centrale Antenne Inrichting in 1964 levert de Stichting CAI Assendorp diensten aan de bewoners van de wijk Assendorp in Zwolle. In eerste instantie middels verschillende CAI-stichtingen in de wijk en uiteindelijk onder de naam Stichting CAI Assendorp.

Inmiddels is het bestaande netwerk aan renovatie toe. Om de toekomstige ontwikkelingen bij te benen en om aan de roeiende behoefte aan snel en stabiel internet te voldoen is deze renovatie noodzakelijk. Daarom is ervoor gekozen om het gehele aansluitgebied van CAI Assendorp te verglazen. Ofwel van glasvezel te voorzien.

Met de komst van glasvezel krijgt iedere bewoner toegang tot razendsnel en stabiel internet. Daarnaast zal het bestaande netwerk uitgebreid worden en het huidige aansluitgebied vergroot worden. Bewoners van aangrenzende wijken krijgen ook de mogelijkheid om zich aan te sluiten.